BİTED

 

 

 

BİTED Merkez

BİTED
MERKEZ:

Hakkımızda

 1. Ülkemizde şehirler, KENTSEL GELİŞİMİNİ markalaşarak hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. Marka şehircilik örneklerinin verildiği bu yakın zamanda, dünyadaki örneklerine paralel olarak enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjiye de önem vererek yaşam alanlarının yönetimi noktasında profesyonelleşmeye de gereksinim olduğu aşikârdır. BİTED olarak amacımız; İnşaat Projelerinin başından teslimata, teslimattan sonra da OPERASYONEL VE İDARİ YÖNETİMLERE zemin oluşturacak bilgi ve yöntemleri geliştirmek ve sektörle paylaşmaktır.

  Teslimattan sonra da bina ve tesis operasyon hizmetlerini müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde koordine edip yönetilmesinde veya danışmanlık hizmeti verilmesinde standardizasyonu sağlayıcı ve dünyadaki profesyonel örnekleri seviyesine taşıyacak oluşumlara önderlik yapmak bakımından "BİNA TESİS VE ENERJİ YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ" Nisan 2011'de İSTANBUL’DA faaliyetine başlamıştır.

  Bu sektörde yer alan veya yer almayı düşünen sektörün tüm paydaşlarının katkıları bu manada çok önemlidir.

  Çünkü inşaat sektöründeki markalaşmanın sürdürülebilirliğine de olumlu katkı sağlayacağı oranda yatırım yapanların da yatırımlarının ve değerlerinin korunması bakımından çok önemlidir.

  İsmail Kibici,
  Başkan.

 

 

© BİTED - Bina, Tesis ve Enerji Yöneticileri Derneği 2011. Tüm hakları mahfuzdur.